Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası ile, hangi tür çerezleri kullandığımız, bu çerezlerden hangi verileri temin ettiğimizi ve verileri ne kadar süre tuttuğumuzu anlatıyoruz. Aynı zamanda, çerez tercih merkezimizi kullanarak çerez kullanımınızı nasıl yönetebileceğini

18